Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

 óvodánk Bemutatkozása

little-girl-2516578
Óvodánkban a gyermekközpontú, gyermekekre figyelő, befogadó szemlélet a meghatározó. Elsődleges szempontnak találjuk, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség, és szociális lény is egyszerre.
Nevelőmunkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek fejlődő személyiségét együttesen meghatározó tényezőkre: a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatásokra; a genetikai adottságokra; és az érés sajátos törvényszerűségeire.
Nevelési rendszerünk fontos elemének tartjuk, hogy a gyermekek élet koronként változó testi és lelki szükségleteit kielégítsük. Szem előtt tarjuk, hogy a személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi – és tárgyi környezet szerepe meghatározó.
Minden gyermek számára biztosítjuk, hogy magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, ezáltal a meglévő hátrányai csökkenjenek. A gyermekeket úgy szeretnénk nevelni, hogy törekedjenek az egészséges életvitelre, szeretettel forduljanak embertársaik felé. Legyenek toleránsak, előítélettől mentesek, fogadják el és fogadtassák el a különbözőségeket, legyenek segítőkészek, és képesek elfogadni a segítséget. Legyenek kreatívak, harmonikus személyiségűek, pozitív szemléletűek, óvják környezetüket és ápolják nemzeti hagyományainkat, értékeinket.

Hol fogunk találkozni?

A hozzánk járó gyermekek kiválóan felszerelt udvaron élvezhetik a szabad levegőt.

Gyermekek  Háza Tagóvoda