Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

TagÓvodánk

Kőbányai Csodapók Óvoda Gyermekek Háza Tagóvodája

Óvodánk Kőbánya családi házas övezetében helyezkedik el. A családok közötti szociológiai különbségek polarizáltak.
A családok életkörülményeire a következők jellemzőek:
    • kertes családi házban - lakótelepi lakásban - bérlakásban élők;
    • egyszoba-konyhás komfort nélküli - összkomfortos lakásban élők;
    • csonka családok - teljes családok - többgenerációs együttélés;
    • egy gyermekes – 3 vagy több gyermeket nevelő családok;
     • a szülők iskolázottságára jellemző, hogy akad olyan aki az általános iskolát sem fejezte be, míg egyetemet,
     főiskolát végzett szülők száma is jelentős;
   • munkanélküli - egy keresetből élő – aktívan dolgozó teljes családok;
    • a családok egy része szabadidejét tartalmas, közös tevékenységekkel tölti el (pl.: kirándulás, múzeumlátogatás, stb.) míg a többiek
    legfontosabb közös időtöltése a televízió és videó nézése;
    • jelentős a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzetű gyermekek (családok) száma.

Úgy gondoljuk, hogy minden család közvetít valamilyen értéket a gyermekek felé, még akkor is, ha nem minden funkcióját teljesíti maradéktalanul. Nem a családok helyett, hanem velük együtt szeretnénk megoldani a jelentkező gondokat. Meggyőződésünk, hogy a család semmivel sem helyettesíthető örömforrás a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt. Óvodánk nyitottsága, mint elv, befolyásolja az óvoda kapcsolatainak kialakítását, a családoktól a közvetlen partnerekkel való együttműködésig.

Intézményünk 1896. óta üzemel, 2016 - ban ünnepelte 120. születésnapját. A 2 óvodai csoport osztatlan (vegyes) szervezésű. Ezekben a csoportokban nagy érzelmi biztonságot élnek meg a gyermekek. "Beszoktatás" - a régi értelmezés szerint e csoportokban nem létezik, a kicsik óvodai életének megkezdése zökkenőmentesebben zajlik. Az együttlét örömforrás, az átélt örömöknek, sikereknek "nagyobb a hőfoka". A testvérek együttléte érzelmi gazdagodást nyújt. A nagyok tudnak "anyáskodni" - a kicsik általuk is védettséget éreznek. Az óvodapedagógusnak több lehetősége van a pozitív megerősítésekre, dicséretekre, természetes ösztönzésre. Intenzívebben segít a másság elfogadásában, ennek tudatos ébrentartásában. Tartalmasabb a csoport játéka. A testvérek "hazaviszik" és újrajátszhatják közös élményeiket. Tudnak róla beszélni, tudnak másnapra terveket szőni. Motiváltabbak a szerepjátékra. Minden korosztály toleranciája optimálisan fejlődik. A kicsik számára a nagyok modellt, húzóerőt jelentenek. Sokoldalúan fejlődik a gyermekek énképe. A szocializációs folyamatok felgyorsulnak, stabilizálódásukra is nagyobb az esély. Nagyobb a kérdezési és a közlési igény, a "kibeszélés" és megbeszélés lehetősége. Fokozódik a figyelmük egymásra. Lexikális tudásuk erőltetés nélkül sokszorozódik. Az együttlét erőfeszítésre, teljesítményre ösztönöz. Segíti és fejleszti a felelősségérzés kialakulását. Egészségesen fejleszti az összehasonlító és differenciáló képességet. Az ok-okozati folyamatok hamarabb tisztázódnak.