Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Zöld Béka Csoport

kepernyokep-2022-09-08-104127-crop


Óvodapedagógusok:  Mikola Györgyi - Györgyi néni
                                          Hőgyes Róbertné-Marianna-néni

Dajka:                               Alalami Rodica - Rodica néni

Csoportunkban barátságos, családias légkör fogadja a gyermekeket.
Sokat verselünk, mesélünk, a közösen eltöltött jó hangulatú tevékenységekkel szeretetteljes
közösség formálódását segítjük elő.
A játék kitüntetett szerepét szem előtt tartva, napirendünkben harmonikus arányok kialakítására
törekszünk.
Igazodunk a gyermekek életkorához és egyéni képességeihez a szabad játék adta széles választékon
keresztül.
Szeretünk kézműveskedni, szőni, fonni, alkotásaink közben gyakoroljuk esztétikai önkifejezésünket,
gazdagítjuk kreativitásunkat.
A nagyobbakat segítjük az iskolai életre való felkészülésben, szélesítjük ismereteiket az okos-ovis
tevékenységek alkalmával.
Valljuk, hogy „ jól csak a szívével lát az ember.”